Folklorní taneční soubor

Počátek komplexního a ucelého fungování folklorního souboru při České besedě Kruščice spadá do roku 2009, i když s dětmi se samozřejmě pracovalo již několik let před tím. V roce 2009 však vznikla potřeba prezentovat českou krajanskou menšinu na Krajanském festivale v Praze, a tak pod vedením paní Vesny Mareš a paní Milady Mareš vznikl tanční soubor pod názvem Sluníčko, ve kterém vystupovaly děti od 6 do 13 let.

Na konci roku 2010 přebírá vedení souboru choreograf Zlatko Irović, který je v této funkci dodnes.

V dnešní době soubor vystupuje pod názvem Folkorní taneční soubor České besedy Kruščice a dělí se na tři skupiny podle věku tanečníků – nejmenší (5 – 8 let), prostřední (9-13) a nejstarší (14 – 18). Za roky existence prošlo souborem přes 100 tanečníků, kteří vystupovali na nejrůznějších festivalech v Srbsku i v zahraničí (Česká republika, Rumusko), na Ambasádě České republiky v Bělehradě, lokálních slavnostech a zkrátka všude, kde je třeba prezentovat českou menšinu. Soubor má ve svém repertoáru nejen české choreografie, ale také srbské a rumunské tance.

V průběhu roku 2016 proběhla dobrovolná finanční sbírka pod názvem Kruščice na Startu (www.startovac.cz), díky níž se podařilo koupit nové originální kroje pro nejstarší skupinu tanečníku.

Choreografie

Ruža

Každej chlapec holku má

Boleslav Boleslav

Prší prší

Jablíčko

Moravský ples

Veselé kuchařky

Na tý louce zelený

Červený šátečku

Krajcipolka

Devojački verbung

Žetva

Vojvodina

Leskovac

Binačka Morava

Jesenica

Advertisements